La física rere els videojocs

Zoom

La física és un dels elements més importants en el procés de desenvolupament d'un videojoc. Influeix en gran mesura en el comportament de tots i cadascun dels objectes de l'entorn. Segurament el motor Euphoria és dels més solvents i més emprats en els videojocs de la present generació

Red Dead Redemption i GTA IV són alguns dels jocs que funcionen fent ús del motor físic Euphoria, que ens permet apreciar un comportament diferenciat dels personatges segons les situacions que se'ls presentin. A continuació, l'equip de Natural Motion ens expliquen el funcionament del motor i els seus usos en els videojocs

[vimeo 17987152]