Unreal Engine arriba a iPhone i Android

RAUL ARRIBAS| Barcelona

Abans del final d'aquest any 2010 sortiran al mercat els primers jocs desenvolupats amb Unreal Engine per als dispositius mòbils amb iOS i Android. L'Unreal Engine és un motor creat per Epic Games responsable de jocs com Gears of War, Mass Effect o Bioshock i per tant, tot i que s'han de tenir en compte les capacitats tècniques dels dispositius, s'albira un futur proper molt brillant per als videojocs d'aquestes dues plataformes.