RES A PERDRE

I si ens veiéssim com a parents llunyans?