Reportatge
RAQUEL FONT

El planter musical de l’Esmuc

Grans noms de l’actual panorama musical com Rosalía, Marco Mezquida, Arnau Tordera i Sílvia Pérez Cruz s’han format a l’Escola Superior de Música de Catalunya, el primer centre públic d’estudis musicals superiors al nostre país, que està a punt d’arribar a la majoria d’edat

El planter musical de l’Esmuc Zoom