Reportatge
BORJA DUÑÓ AIXERCH

Musicoteràpia: un art i una ciència

La música ha estat lligada a la medicina des de temps immemorials, però la pràctica actual no té a veure amb la màgia o la mística. Els terapeutes treballen amb un cos de coneixement científic que va començar als hospitals i les universitats dels Estats Units a mitjans de segle XX

Musicoteràpia: un art i una ciència / IL·LUSTRACIÓ: MARI FOUZ Zoom