Fita assolida!

Fita assolida!
Joan-Albert Ros

Tecnorevolució, una exposició sobre la convergència tecnològica a CosmoCaixa

Tecnorevolució, una exposició sobre la convergència tecnològica a CosmoCaixa Zoom

Tecnorevolució, una exposició sobre la convergència tecnològica a CosmoCaixa

Aquest dijous passat al vespre vam assistir a la inauguració de l'exposició Tecnorevolució, una mostra sobre la relació entre les tecnologies convergents, a CosmoCaixa - Museu de la Ciència. Tot i la distància aparent a la que hom pot pensar que queden de la nostra vida diària disciplines comla nanotecnologia, la biotecnologia, les tecnologies de la informació i de les comunicacions, i les ciències cognitives, l'exposició explica de manera accessible, molt interactiva i entenedora per al visitant de quina manera la interrelació d'aquestes quatre tecnologies (fins no fa pas massa, compartiments estancs que s'ocupaven del seu àmbit concret de coneixement de manera independent) s'ha incrementat els darrers temps de manera tan extraordinària que actualment resulta difícil de concebre escenaris en els que no funcionin totes a l'uníson.

Una hora abans de l'obertura de l'exposició, els visitants van poder assistir a la conferència "Tecnologies convergents: donant forma al futur", una xerrada moderada per Enric Banda, director de l'Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de la Fundació "la Caixa", i a càrrec dels assessors de Tecnorevolució, Narcís Parés, professor agregat del Departament de TIC de la Universitat Pompeu Fabra, Neus Bastús, investigadora del Grup de Nanopartícules Inorgàniques de l'Institut Català de Nanotecnologia,i Josep Samitier, director del Grup de Nanobioengineria de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Samitier també participà, juntament amb Elisa Duran, directora general adjunta de la Fundació "la Caixa",en l'acte inaugural de l'exposició, conduït perAnna Sanahuja, directora de CosmoCaixa.

Zoom

Durant el seu parlament, Elisa Duran, explicà que "l'actual instal·lació de Tecnorevolució té el seu origen en una mostra més reduïda que, amb el mateix nom, fou originalment exhibida al CosmoCaixa de Barcelona i que més tard es convertí en un muntatge itinerant que visità diverses ciutats d'arreu de l'estat espanyol". El gran interès que Tecnorevolució suscità entre el públic ha empès els responsables del Museu de la Ciència a concedir a aquesta proposta temàtica una entitat major i un temps d'exhibició considerable: tot i que el seu caràcter segueix essent temporal, l'exposicióromandrà a CosmoCaixa - Museu de la Ciència una mica més d'un any, del 27 d'abril de 2012 fins al 6 de maig de 2013. "Les tecnologies convergents -prosseguí Duran, que ja funcionaven independentment, cobren especial rellevància quan interactuen, sumen i cooperen, la base del seu èxit és que comparteixen els seus avenços i es complementen,van guanyant terreny i cada cop són més presents entre nosaltres; ja podem dir, de fet, que actualment ens són imprescindibles". Duran parlà de notícies recents en les quals ha estat cabdal la intervenció d'aquestes quatre disciplines interrelacionades:"constatem l'auge de teràpies mèdiques que fan ús de la nanotecnologia, com el tractament de la paràlisi cerebral en pacients neonatals".

Zoom

Abans de concloure, Duran recordà algunes de les fites científiques més significatives que no serien imaginables sense l'acció de les tecnologies convergents, com ara la seqüenciació del genoma humà, el desenvolupament de membres i apèndixs biònics ola teràpia molecular del càncer.Samitier, per la seva banda, convidà els oients a un viatge trepidant:"partirem d'una època prèvia a l'aparició de l'home, percebrem l'evolució tecnològica i del coneixement, ens adonarem de com la ciència ha anat canviant a través del temps i ha transformat, alhora, la nostra societat, fins que arribem al present, una actualitat en la qual diverses disciplines interaccionen per continuar permetent el progrés".

Zoom

BIO - TIC - NANO - COGNO

Tecnorevolució -una instal·lació concebuda, produïda i dirigida per l'Obra Social Fundació "la Caixa"- pren untetraedrecom a símbol de la unió estructurada d'una sola forma, els quatre vèrtexs de la qual sónla nanotecnologia(un camp de les ciències aplicades dedicat al control i manipulació de la matèria a una escalamolecular iatòmica),la biotecnologia(entre la biologia, la bioquímica i l'enginyeria química, una branca científicaque s'ocupa de l'estudi científic dels éssers vius i de les seves cèl·lules per tal d'obtenir-ne profit),les TIC(el conjunt d'elements i de tècniques involucrades en la transmissió i el tractament de la informació) iles ciències cognitives(la sèrie de disciplines unides que es dediquen a l'estudi de la facultat dels éssers de processar informació a partir de la percepció i el coneixement adquirit). Els mòduls de la instal·lació, totalment interactius, permeten a l'espectador d'apropar-se a les materialitzacions de les aplicacions reals fruit de la interconnexió d'aquests quatre sectors d'estudi i de coneixement; es tracta de propostes experimentals, amenes i properes, que de seguida aconseguiran que ens fem una idea delcanvi radical que ha propiciat en les ciències la integració pràcticament simbiòtica d'aquestes quatre parcel·les científiques.

Zoom

CÈL·LULES, BITS,ÀTOMS,NEURONES

Un plafó d'ulls robotitzats saluda tothom que entra a l'exposició, seguint la mirada dels visitants i els seus moviments. Aviat arribarem al primer àmbit de la instal·lació, l'evolució tecnològica, en el qual ens detindrem en cadascuna de les quatre revolucions tecnològiques viscudes per la humanitat: a l'era pretecnològica trobarem exemple dels primers utillatges. De l'eina, que marca el naixement de la tecnologia,anirem a la màquina, una eina que substitueix part de l'esforç humà i que requereix un operador per controlar-la, i de la màquina passarem a l'autòmat, una mena de màquina -generalment un sistema electromecànic- capaç de substituir el control humà per un algoritme automàtic i destinada a un propòsit propi. El públic coneixerà per separat cadascuna de les tecnologies convergents en un àmbit en el que cadascuna d'aquestes disciplines ocupa un sector concret de l'espai expositiu.Els mòduls interactius proposen al públic l'experimentació i el joc, podrem posar a prova la nostra rapidesa davant de robots especialitzats, podrem disparar fletxes i moure objectes amb la força de la ment, observarem objectes desenvolupats gràcies a la nanotecnologia o ensintroduiremen un món de dimensions infinitesimals, per exemple.

Zoom

L'exposició comença, doncs, amb exemples pràcticament pretecnològics -com l'ús d'eines rudimentàries per part no només de l'home prehistòric sinó també d'animals- i ens empeny amb força durant el recorregut a través dels grans salts del progrés, com larevolució industrial, amb la màquina de vapor com a paradigma i motor d'un gran canvi, o larevolució informàtica, que podrem apreciar a través d'un fris cronòlogic interactiu en el que ens adonarem ràpidament de com han evolucionat els ordinadors des dels seus orígens.La mostra ofereix una perspectiva global de múltiples canvis en àmbits distints i aparentment allunyats, que acaben confluinti que permeten la multiplicació exponencial d'avenços en sectors tan diversos com la medicina, el transport, l'agricultura, l'esport, l'arquitectura i la construcció, l'ensenyament o les arts.Si bé és cert que el factor interactiu fa que algun visitant pugui perdre's en el component lúdic, el contingut teòric està exposat de manera entenedora, farà reflexionar el públic encuriosit i desvetllarà l'interès de molts dels qui fins ara no s'havien adonat de l'abast, de les implicacions i dels progressos deguts a la convergència tecnològica.

Al llarg de la visita anirem endinsant-nos de manera senzilla en un món que ens podia semblar abstrús abans d'iniciar el recorregut. Coneixerem de quina manera les sinergies establertes entre aquests camps científics alteren el nostre entorn.No sabem a hores d'ara fins on evolucionarà en el futur la relació entre aquestes disciplines, però sembla clar que podem esperar que treballant juntes ens continuïn brindant nous i grans avenços tecnològics.