Fita assolida!

Fita assolida!
Joan-Albert Ros

Llengua i videojocs: El Termcat i Màrius Gros [Gamelab 2011]

Llengua i videojocs: El Termcat i Màrius Gros [Gamelab 2011] Zoom

Llengua i videojocs: El Termcat i Màrius Gros [Gamelab 2011]

El sector del que des d'aquest racó ens ocupem és una via a través de la qual el català ha incorporat paraules noves, i també ha calgut encunyar noves expressions per a designar diversos conceptes relacionats amb els videojocs. De la tasca d'estudiar la terminologia en català i d'augmentar-la quan és necessari per mitjà de l'addició de mots nous se n'ocupa el Termcat, un organisme dependent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Com podíeu llegir a l'anterior entrada de Fita Assolida!, a Ara VaDeJocs celebrem que per fi les institucions catalanes decideixin apostar per l'oci electrònic i que l'adaptació al català i la creació de títols en la nostra llengua sigui un dels objectius de l'Institut Català de les Indústries Culturals, segons manifestava personalment Fèlix Riera, director de l'ICIC, a la conferència inaugural de la fira Gamelab, en la que ahir ell mateix i d'altres personalitats participaven a Barcelona.

Zoom

Com apuntàvem en un principi, per a parlar de determinades qüestions, especialment quan es tracta de noves tecnologies i de noves professions, es fa necessari incorporar a la llengua mots nous que serveixin per a donar nom a objectes, idees, fenòmens, accions o tasques que no existien abans. En ocasions es tracta de nocions que ja han rebut un nom en d'altres idiomes, i que cal acomodar i normativitzar per tal que s'emmotllin adequadament a la llengua que les agrega al seu lèxic.

Fonamentalment, el Termcat elabora recursos terminològics i normalitza neologismes. Es preocupa de crear vocabularis i diccionaris que agrupin els termes d'interès d'un determinat sector o d'una activitat específica i posa a l'abast de professionals de diversos camps les equivalències multilingües de cada paraula. També assessora institucions, empreses i particulars per a la traducció i l'edició d'obres terminològiques especialitzades.

Zoom

Es tracta d'un ens amb el que hem treballat puntualment des de VaDeJocs, juntament amb d'altres participants, com Daniel Sànchez-Crespo (Universitat Pompeu Fabra, Novarama Technologies), Oriol Boira (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), Pep Sànchez (MeriStation Magazine) i d'altres professionals vinculats d'una o altra manera amb l'entreteniment digital. Vam estar un any aportant mots i expressions que emprem habitualment per a parlar del nostre àmbit i termes forans que ens calia adaptar adequadament al català. Es van recollir totes aquelles paraules i el Termcat i tots els assessors del projecte van reunir-se en diverses ocasions per a debatre sobre les paraules que s'incorporarien al lèxic, de quina manera s'adaptava cada vocable, o si era oportú de conservar alguns termes tal i com ens han arribat d'altres llengües.

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Amb motiu de la celebració de la fira Gamelab, el Termcat recupera ara el producte d'aquella feina, la Terminologia dels Videojocs, un compendi lèxic publicat originalment fa tres anys, que recull prop de tres-centes denominacions catalanes amb definició, notes i equivalències en castellà, francès i anglès, i en la qual es poden consultar termes referents a la creació i la programació, als dispositius de joc i la tipologia dels videojocs, a la interacció i les comunitats de jugadors o a la indústria dels videojocs. Després del llançament de l'obra, des de les tribunes respectives, els assessors especialistes que vam contribuir a la seva confecció, hem procurat col·laborar, alhora, en la difusió d'aquests termes per a establir la nomenclatura -això és normalitzar, fer ús comú de les expressions adaptades.

El Termcat afegeix, a més, una forma lúdica i amena de conèixer tot aquest lèxic. Els jocs de Màrius Gros, un personatge clarament inspirat en el llauner carismàtic que exerceix d'icona de Nintendo, permeten a l'usuari d'habituar-se fàcilment al vocabulari específic de l'entreteniment digital. Uns senzills i prou entretinguts passatemps electrònics que ajuden els jugadors a habituar-se a la manera apropiada de parlar sobre els videojocs, fent ús del vocabulari que han fixat els estaments lingüístics que vetllen per la contínua evolució i adequació de la llengua als nous usos que imposen els nous temps i les noves tecnologies.