Corrent en sales fosques

Raül Arribas

Michron: crear time lapses amb una càmera DSLR de forma desatesa

Un time lapse, que en català s'anomena una filmació a intervals (tot i que està molt més estès el seu nom en anglès), és, segons la definició del termcat,la filmació que es realitza a raó d’un fotograma cada vegada, en intervals determinats prèviament, per tal de mostrar un procés que té lloc en un lapse de temps bastant llarg i, freqüentment, sense que pugui ser percebut amb detall per la vista humana (com ara el creixement d’una planta, per exemple).

Zoom

Existeixen multitud d'aplicacions per telèfons mòbils i tauletes que permeten enregistrar gravacions d'aquest tipus, però quan es vol generar una d'aquestes filmacions amb una qualitat professional, les opcions es redueixen dràsticament, ja que les càmeres que incorporen els dispositius mòbils, tot i ser realment sensacionals per les reduïdes dimensions on les han d'encabir, no arriben ni de bon trosals nivells de qualitat que arriba una bona càmera DSLR. Pel fetque un time lapse, per definició, cobreix un període de temps relativament llarg, haver d'estar darrere la càmera per a prendre cada foto de forma manual és un gran inconvenient.

Zoom

Per mirar d'ajudar en aquesta tasca l'empresa Alpine Labs ha tret al mercat Michron, un dispositiu que es connecta, per una banda, físicament a la càmera DSLR, i per l'altra, al nostre telèfon mòbil iPhone o Android. Un cop establert el muntatge podrem programar tots els paràmetres del time lapse que volem fer des del nostre telèfon, aquests paràmetres es carregaran al Michron, i el Michron serà l'encarregat d'ordenar a la càmera fotogràfica quan ha de fer què. D'aquesta manera, un cop hàgim descarregat la programació del nostre time lapse al Michron, podrem desconnectar el nostre telèfon mòbil i oblidar-nos de tot el procés fins que hagi finalitzat hores després. Enregistrar les fotografies per un time lapse es converteix doncs d'una tasca d'hores auna tasca de pocs minuts.

Zoom

L'aplicació incorpora una sèrie de característiques per ajudar a l'usuari a fer millors gravacions. Podrem, per exemple, programar que es modifiqui l'exposició de les fotografies segons avanci el time lapse, perquè s'adapti als canvis en les condicions de llum. També podrem programar que es modifiqui de forma dinàmica l'interval de temps entre una fotografia i la següent, de forma que cada cop, per exemple, passi menys entre una presa i la següent. També podem, finalment, fer time lapses en HDR, i la càmerarebrà l'ordre de fer diferents fotografies a cada instant amb diferents exposicions.

Volíem enregistrarun time lapseel dia de l'eclipsi solar i aprofitar un esdeveniment tan espectacular per aquest article, però, com segur sabeu, les condicions meteorològiques aquell dia no van ser les millors, almenys al punt on nosaltres preteníem enregistrar-ho. Podeu, això sí, veure diversos exemples a Vimeo, la popular plataforma de vídeos en línia.

El Michron és compatible amb la majoria de càmeres DSLR i el podeu comprar a la mateixa web de la companyia.