A LA TAULETA DE NIT
B.D.A.

‘Political world. Rebeldía desde las guitarras’

Diversos autors. 66 rpm Edicions. 288 pàg. 18 €

‘Political world’ Zoom

*** Aparegut a la vegada que 33 revoluciones por minuto. Historia de la canción protesta, de Dorian Lynskey, Political world es pot llegir com una mena de complement, gairebé un annex, a aquesta obra ja de referència del periodista de The Guardian. Organitzat cronològicament per dècades, el sumari és generós en nombre de cançons, tot i que la selecció sembla feta més en funció dels gustos personals dels onze autors que hi han participat que no pas amb vista a oferir un mapa global de la cançó protesta. El pes recau, quasi exclusivament, en el pop i el rock anglosaxó, amb alguns exemples espanyols, però sense rastre, per exemple, d’artistes africans o llatinoamericans. |