Pàtria Pàtria

Crítica de cinema

'Pàtria', el 'Braveheart' català

Manu Yáñez
Marie Curie Marie Curie

Crítica de cinema

'Marie Curie', exaltació de l'ànsia de saber

Eulàlia Iglesias
Bittersweet days Bittersweet days

Crítica de cinema

'Bittersweet days', un idil·li irritant

Paula Arantzazu Ruiz